Recyklácia - Doprava - Dodávka surovín

kontaktujte nás

FalcCom s.r.o.

Spoločnosť Falc-Com s.r.o. bola založená v roku 2006. Jej hlavným poslaním je zabezpečiť kvalitné triedenie papiera a plastov s využitím moderných technológií a poskytnúť tieto suroviny na ekologickú recykláciu. Popri triedení a spracovávaní odpadov spoločnosť poskytuje aj nákladnú automobilovú dopravu a prenájom veľkokapacitných kontajnerov slúžiacich na zhromažďovanie odpadov.

Triedenie odpadu


Čo triedime?

Špecializujeme sa najmä na triedenie PET fliaš, PE fólií a róznych zmesných komunálnych aj technických plastov. Dokážeme odobrať a roztriediť takmer akýkoľvek plastový odpad.


Čo produkujeme?

Naším produktom sú roztriedené plasty podľa ich chemického zloženia prípadne farby. Plasty sú lisované v balíkoch, prípadne drvené vo vreciach, tzv. big-bagoch.


Lisovaný materiál:

číre, modré, zelené a hnedé PET fľaše

HDPE fľaše

papier (lepenka)

číra a farebné PE fólia


Drvený materiál:

tvrdý komunálny plast PP, PE, PS, PVC

tvrdý technický plast PP, PE, PS, PBT, PC, POM, ABS, PMMA

V prípade záujmu o dodávku, alebo odber materiálov nás kontaktujte

Autodoprava

Spoločnosť Falc-Com s.r.o. využíva svoje nákladné autá na dopravu vlastných produktov, ale zároveň poskytuje aj komerčné dopravné a špedičné služby v nákladnej vnútroštátnej aj zahraničnej doprave v rámci EÚ.

Disponujeme tromi nákladnými autami:

Mercedes-Benz 315 CDI Sprinter

Celková nosnosť do 3,5 tony, plachtová nákladná plocha

Iveco Eurocargo

Celková nosnosť do 12 ton, 1-metrový hákový nosič kontajnerov, veľkosť kontajneru je 23m3

Renault Premium

Celková nosnosť do 25 ton, plachtový náves dĺžky 14 metrov

V prípade záujmu o naše dopravné služby nás kontaktujte

Prenájom kontajnerov

Okrem odvozu odpadov na paletách a vo vreciach poskytujeme aj prenájom veľkokapacitných 23m3 oceľových kontajnerov.

Poskytujeme dlhodobý, krátkodový aj jednorázový prenájom a odvoz odpadov na triedenie, prípadne na skládku, či do splalovne.

Pre bližšie informácie o prenájom kontajnera a podmienkach odvozu nás kontaktujte

Dokumenty na stiahnutie

Spoločnosti Falc-Com s.r.o. boli vydané rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Kontakty

Naša prevádzka sa nachádza v priemyselnej časti Nového Mesta nad Váhom na Trenčianskej 27 v blízkosti čerpacej stanice OMV

Adresa skladu

Falc-Com s.r.o.

Trenčianska cesta 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Vedúci skladu a dopravy: Vladimír Rojko (421) 911 292 108

rojko.vlado@falccom.sk

Fakturácia

Martin Sokol

(421) 915 115 344

sokol.martin@falccom.sk

Administratíva

Andrea Miklášová

(421) 911 237 318

office@falccom.sk

Nákupca

Juraj Bodnár

(421) 948 677 630

obchod@falccom.sk

Sídlo

Falc-Com s.r.o.

Považská 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko

IČO: 36691178

DIČ: 2022261472

IČ DPH: SK2022261472

Registračné údaje

Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17177/R

Účet: 4016028487/7500

IBAN SK32 7500 0000 0040 1602 8487

SWIFT CEKOSKBX

Banka: Československá obchodná banka